De Minaur thất bại trong thử thách với golf
Alex de Minaur thất bại trong thử thách với golf

 

 Quang Dũng