VIDEO: Những phút chốc lịch sử thứ Barca ở ấm tởm điển