Lịch thi đấu các giải cầu lông năm 2019

Lịch thi đấu các giải cầu lông năm 2019


Tháng 7/2019


Indonesia Open 2019, Jakarta, Indonesia


Thời gian: từ 16/07 đến 21/07


Tháng 8/2019


Japan Open 2019, Tokyo, Japan


Thời gian: từ 19/08 đến 25/08


Lịch thi đấu các giải cầu lông năm 2019, lịch thi đấu cầu lông, lịch thi đấu các giải cầu lông thế giới


Tháng 9/2019


China Open 2019, Changzhou, China


Thời gian: từ 17/09 đến 22/09


Tháng 10/2019DANISA Denmark Open 2019, Odense V, Denmark


Thời gian: từ 15/10 đến 20/10


YONEX French Open 2019, Paris France


Thời gian: đến từ 22/10 đến 27/10


Tháng 11/2019


Fuzhou China Open 2019, Fuzhou, China


Thời gian: đến từ 05/11 đến 10/11


Tháng 12/2019


HSBC BWF World Tour Finals 2019, Guangzhou, China


Thời gian: đến từ 11/12 đến 15/12